Socialt ansvar

Det har alltid varit viktigt för oss att ta ett socialt ansvar och att arbeta för en hållbar utveckling. Våra samarbeten ​med följande organisationer ​sträcker sig många år tillbaka​,​ och vi siktar lika långt mot framtiden​ tillsammans med dem!

 

Uppsala Stadsmission

Uppsala Stadsmission hjälper hemlösa och socialt utsatta personer och i vårt över 15 år långa samarbete har vi skänkt fler än 12 000 portioner och samlat in närmare 100 000 kr genom en aktion med Knut Knutsson vid vårt 20-årsjubileum av Cajsa´s kök.  Och fler insamlingar och portionen kommer det att bli!

Läs mer om Uppsala Stadsmissionen och hur du kan stödja dem här!

 

Barncancerfonden

Vi är med och kämpar för livet! Barncancerfonden arbetar för att bekämpa barncancer och se till att drabbade och deras familjer får den vård och stöd de behöver.  Våra donationer går till forskning, råd & stöd och information.

Läs mer om Barncancerfonden och hur du kan stödja dem här! 

 

Mutomoprojektet

Foto: Sten Kvarford

Mutomo ligger i ett torrt område i östra Kenya och är centrum i ett distrikt med samma namn. Flertalet av de 23 000 invånarna lever under den officiella fattigdomsgränsen, 1,25 USD per dag.  Målet med Mutomoprojektet är att åstadkomma en hållbar utveckling med starkt förbättrade levnadsvillkor för befolkningen och att arbetet ska vara mönsterbildande och kunna tillämpas i andra områden med motsvarande problem.

Till Mutomoprojektet har vi bidragit med stöd till mikrokreditverksamheten samt Kassava och mat till skola.

Läs mer om Mutomoprojektet och hur du kan stödja dem här!