Hantering personuppgift - Cajsa´s Kök Hantering personuppgift - Cajsa´s Kök Till webbshoppen

Hantering personuppgift

Vi behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med GDPR (General Data Protection Regulation). Dina personuppgifter är alltid skyddade från tillgång av obehöriga och Cajsa´s Kök värnar om den personliga integriteten. Endast ett begränsat antal personer med särskild behörighet har tillgång till information som lämnas i och med bokning och övrig kontakt med oss. För mer information se vår Integritetspolicy.

Cajsa´s Kök behandlar dina personuppgifter med syfte att administrera kundförhållandet, fullgöra föreskriven skyldighet att lämna uppgifter till myndigheter samt för att genom marknadsföring lämna information om egna, företagets Cajsa´s Köks, tjänster och produkter. Vi behandlar inhämtade personuppgifter i första hand i syfte att utföra identifiering, kundanalys, marknadsföring samt affärsutveckling.

Du kan få information om vilka uppgifter om dig som Cajsa´s Kök behandlar och även begära att uppgifter tas bort eller ändras om de skulle visa sig vara felaktiga eller ofullständiga. Du kan även begära att dina uppgifter inte ska behandlas eller användas för information.

Du ansvarar själv för att uppdatera dina uppgifter via kontakt med Cajsa´s Kök. Cajsa´s Kök ansvarar inte för konsekvenser på grund av inaktuella kunduppgifter, till exempel felaktig leveransadress, telefonnummer eller e-­postadress. Har du frågor om hur vi behandlar personuppgifter är du välkommen att kontakta företaget på info@cajsas-kok.se.